Dentální hygiena

Poskytujeme ošetření dentální hygienistkou pro pacienty externích lékařů. Prosíme o vystavení doporučení na dentální hygienu (viz Závazné stanovisko ČSK č. ZS 1/2020 Čl. III odst. 2, uveřejněné v LKS 1/2021) s uvedením kontaktu na lékaře, který dentální hygienu indikoval a ideálně poskytnutí pacientových intraorálních snímků pro lepší orientaci hygienistky o rozsahu parodontálních defektů. V případě nutnosti zhotovíme pacientovi vstupní, případně kontrolní RTG snímky u nás.
Mikroskopická endodoncie

U referovaných pacientů s doporučením svého PZL provádíme endodontické a reendodontické ošetření s použitím operačního mikroskopu, vyjímání nebo obcházení oddělených kořenových nástrojů. Z důvodů rizika ponechání zbytkové infekce provádíme pouze ošetření celého kořenového systému zubu, ne jen jednotlivých kanálků.

Z důvodů rizika reinfekce kořenového kanálku ukončujeme léčbu hermetickou kompozitní dostavbou s možností použití FRC čepu.

Prvním krokem je objednání na 30 min. konzultaci, kde s pacientem probereme možnosti léčby, prognosu ošetření, cenu a navrhovaný postup.

Bohužel, v současné době je objednací doba na reendodontické ošetření cca 6 měsíců.
RTG

Pro externí lékaře zhotovujeme OPG a telerentgenové snímky, případně RTG zápěstí na digitálním přístroji značky New Tom Giano.

Obrázek dostane pacient na CD, USB paměti, případně je možno odeslat na sdílenou složku ošetřujícího lékaře.