O nás

Zabýváme se ošetřováním chrupu pacientů všech věkových kategorií s důrazem na preventivní, záchovnou stomatologii a endodoncii. K ortodontické péči a náročnějším stomatochirurgickým zákrokům odesíláme pacienty na spolupracující pracoviště.

Cílem je zachování vlastního chrupu ve funkčně i esteticky optimálním stavu po celý život.

Žádné lékařské ošetření není bez rizika a riziko komplikací a selhání léčby je tím vyšší, čím komplikovanější je výchozí stav. Proto je nejlepším, nejlevnějším a nejméně rizikovým řešením poškození chrupu zabránit. To je úkolem zubní prevence a dentální hygieny, která má u nás prvořadé místo.

Dentální hygiena je tou nejlepší investicí, kterou můžete do svých zubů vložit, bez ní nemají smysl nákladné a komplikované zákroky na záchranu chrupu.Náš tým

Lékař
MUDr. Jan Baštecký
lékař

1998 – Promoce na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v oboru stomatologie

2000 – atestace I. stupně, obor stomatologie

1999 – 2008 – sekundární lékař na 1. Stomatologické klinice VFN Praha

2005 – 2017 – zubní ordinace Tichý - zubař s.r.o.

2002 – 2017 – odborný asistent – výuka studentů 1. LF UK stomatologického směru v oboru záchovná stomatologie a endodoncie

Od r. 2007 člen České endodontické společnosti

lékařka
MDDr. Adéla Hřebíková
lékařka                                                     v současné době na mateřské dovolené

2007 – 2012 – 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor zubní lékařství

2012 – 2016 – zubní lékař na Stomatologické klinice VFN v Praze, oddělení záchovné stomatologie 

2012 – 2018 – instruktor výuky na Stomatologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze


Adéla Klatovcová, DiS.
dentální hygienistkazubní instrumentářka
Jana Hošková
zubní instrumentářka
zubní instrumentářka
Ludmila Kvapilová
zubní instrumentářka
zubní instrumentářka
Lenka Trhoňová
zubní instrumentářka
zubní instrumentářka + recepční
Dr. Jarmila Baštecká
zubní instrumentářka + recepčníNaše vybavení

Při práci používáme nejmodernější současnou techniku, která nám umožňuje pracovat přesněji a šetrněji.

Zubní laboratoře se kterými spolupracujeme, využívají při práci laboratorní mikroskopy a prvky CAD/CAM výroby protetických prací, zlepšující přesnost výroby.


Lupové brýle se zvětšením 2,5x

Lupové brýle
Lupové brýle v praxi

Dentální mikroskopy firem Kaps a CJ Optik

Se zvětšením 5-40x – umožňují, díky zvětšení a osvícení intenzivním světlem, vidět detaily, které jsou běžným okem nepostřehnutelné. Na základě zjištění, že přesnost a cílenost pohybu je přímo úměrná naší schopnosti vidět detaily, je potom práce lékaře cílenější a šetrnější.


Panoramatický RTG + telerentgen NewTom Giano

Díky automatickému měření expozice, přizpůsobené konkrétním okolnostem, zaručuje optimální zobrazení při co nejnižší dávce záření.

Fotogalerie

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 1